Søknad ledertreningslinje 2023-2024 ("stipp")

Personlige opplysninger

Etternavn
Fornavn:
Fødselsdato:
Adresse
Postnr
Poststed
Kommune
Fylke
Land
E-post
Mobil

Gått på folkehøgskole eller andre lignende skoleslag (eks bibelskole)

Skole:
År:

Fullført utdanning

Her vil vi du skal angi høyeste fullførte utdanning til sommeren 2023 (utenom evt folkehøgskole)

Tidligere skolegang/arbeid

1.
2.
3.
Om du har vitnemål du vil sende oss kan du skanne å sende på epost til kontor@hogtun.no


Linjevalg

Har du bare en linje som er aktuell - skriv bare den. Har du mange - skriv alle i prioritert rekkefølge

NB! Vi prøver å tilstrebe at elever med flere alternativer ikke har mindre sjanser på å få sitt førstevalg enn de som bare har ett valg. Det betyr at dersom to elever som vi begge har lyst å gi tilbud har valgt samme linje, og vi bare har plass til en elev vil plassen gå til førstevalget på den linja - uavhengig om vi da mister den andre søkeren. Det samme gjelder plusslinjer.

1. ønske:
2. ønske:
3. ønske:
4. ønske:
5. ønske:

Kommentar:


Om meg selv

Her kan du skrive noen ord om deg selv og hvorfor du søker som stipp

Kan bidra med

Her kan du skrive noen ord om hva kan du tenke deg å bidra med i skolemiljøet.

Fremme målsetning

Her kan du skrive noen ord om hvordan vil du være med å fremme skolens kristne målsetning.

Begrunn linjevalg

Her kan du hvis du ønsker det begrunne dine linjevalg

Diverse info

Har du førerkort?

Spiller du noe instrument?


Referanse

Dersom du ikke har gått på Nordvestlandet folkehogskole vil vi gjerne ha navnet på en referanseperson som vi kan ringe. Dersom du har gått en annen folkehøgskole ser vi gjerne at du bruker en av lærerne fra den skolen som referanse. Søkere fra Nordvestlandet folkehogskole trenger ikke referanse.

Navn til referanse

Telefonnr til referanse

Referansens stilling

Antall vedlegg

Antall vedlegg som ettersendes på epost:


Behandling av søknadene vil startet rett etter søknadsfristen (lørdag 25. februar 2023), og du vil få svar i løpet av et par-tre uker etter det. I tillegg vil alle som har søkt få et epost som bekrefter at vi har fått din søknad innen ca en uke. Dersom du ikke hører noe, ta kontakt med Einar (einar@nordvestlandet.no)


Nordvestlandet Folkehøgskole - 6639 Torvikbukt
Tlf: 71293850 - Mob: 45664634
Epost: kontor@nordvestlandet.no